Archiwum kategorii: Triathlon Dzieci

warunki uczestnictwa dzieci

1. W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku od 10 do 13 lat (roczniki od 2005 do 2008) pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na start w zawodach TRIATHLON DZIECI 2018.

2. Wzór w/w zgody dostępny jest tutaj: zgoda rodziców

3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Triathlon Dzieci

Dystans: 100 m. pływanie (1 pętla), 4 km rower, 1000 m bieg

Klasyfikacje i kategorie wiekowe dzieci (decyduje rok urodzenia):
Dz 10 ( dziewczynki 10-11 lat)
Dz 12 (dziewczynki 12-13 lat)
Ch 10 (chłopcy 10-11 lat)
Ch 12 (chłopcy 12-13 lat)