warunki uczestnictwa dzieci

1. W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku od 10 do 13 lat (roczniki od 2005 do 2008) pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na start w zawodach TRIATHLON DZIECI 2018. 2. Wzór w/w zgody dostępny jest tutaj: zgoda rodziców 3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji…
Przeczytaj więcej