warunki uczestnictwa dzieci

1. W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku od 10 do 12 lat pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na start 2. Wzór w/w zgody dostępny jest tutaj: zgoda rodziców 3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.