warunki uczestnictwa PP w Triathlonie Młodzików i Juniorów Młodszych

1. W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku od 14 do 17 lat  pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na start w zawodach 

2. Wzór w/w zgody dostępny jest tutaj: zgoda rodziców

3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.