Warunki uczestnictwa Sprint

W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnoletnie pod warunkiem posiadania przez osoby niepełnoletnie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na start w zawodach. Uczestnicy rywalizujący w ramach PP posiadać muszą roczne licencje PZTRi. Uczestnicy rywalizujący w ramach Sprintu dla Weteranów muszą posiadać jednodniowe lub roczne licencje PZTRi.

Wzór w/w zgody dostępny jest na stronie internetowej www.triathlonpniewy.pl w zakładce Triathlon / Triathlon Dzieci / Warunki uczestnictwa.

Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Zawody w konwencji z draftingiem. Rowery do jazdy na czas, przystawki nie połączone oraz przystawki wystające poza obrys kierownicy – zabronione.