Kategoria: Sprint

Warunki uczestnictwa Sprint

W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnoletnie pod warunkiem posiadania przez osoby niepełnoletnie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na start w zawodach. Uczestnicy rywalizujący w ramach PP posiadać muszą roczne licencje PZTRi. Uczestnicy rywalizujący w ramach Sprintu dla Weteranów muszą posiadać jednodniowe lub roczne licencje PZTRi. Wzór w/w zgody dostępny jest na stronie…
Przeczytaj więcej

Pakiet startowy Sprint

W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: gadżety okolicznościowe, komplet numerów startowych, komplet naklejek na kask i rower chip do pomiaru czasu napój izotoniczny, baton odżywczy, bon na posiłek regeneracyjny.