Kategoria: Sprint

Warunki uczestnictwa Sprint

W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnoletnie pod warunkiem posiadania przez osoby niepełnoletnie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na start w zawodach. Uczestnicy rywalizujący w ramach PP posiadać muszą roczne licencje PZTRi. Uczestnicy rywalizujący w ramach Sprintu dla Weteranów muszą posiadać jednodniowe lub roczne licencje PZTRi. Wzór w/w zgody dostępny jest na stronie…
Przeczytaj więcej

Pakiet startowy Sprint

W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: gadżety okolicznościowe, komplet numerów startowych, czepek, napój izotoniczny, baton odżywczy, bon na posiłek regeneracyjny.  

1. " Przypomina się, że zgodnie z przepisem PZTri. zawodników startujących w kategorii młodzik obowiązują odpowiednie tzw. przełożenia w rowerze, których zgodność będzie weryfikowana przed zawodami".

2. " Zawodników startujących w ramach Pucharu Polski obowiązuje Uchwała PZTri. Nr 13 z 2022 r. dotycząca procesu ujednolicenia klubowych strojów startowych".

                Sędzia główny zawodów - Jan Gulczewski