Rozmieszczenie parkingów

Parking 1 – ul. Jeziorna-w bezpośrednim sąsiedztwie zawodów Czynny do godziny 8.30. Wyjazd możliwy po zawodach. Parking 2 – Wiśniowa – 300m od miejsca zawodów Czynny do godziny 8.30. Wyjazd możliwy po zawodach. Parking 3 – ul.Międzychodzka- Market Piotr i Paweł – 500m od miejsca zawodów Czyny przez cały czas zawodów. Możliwy wyjazd w każdym…
Przeczytaj więcej